Wentylacja a wentylacja – różne rodzaje wentylacji dla różnych obiektów

Głównym zadaniem wentylacji w obiekcie mieszkalnym i użytkowym jest zapewnienie właściwego przepływu powietrza między pomieszczeniami, przy jednoczesnym zapewnianiu jego stałej wymiany na świeże powietrze z zewnątrz. Sprawna wentylacja w domu skutecznie usuwa z pomieszczeń szkodliwe związki chemiczne (np. dwutlenek węgla) oraz nadmiar pary wodnej.

 

Najpopularniejszym rodzajem wentylacji w obiektach mieszkalnych jest wentylacja grawitacyjna. Wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo, o ile występuje różnica temperatur pomiędzy temperaturą panująca wewnątrz i na zewnątrz. Różnica temperatur wytwarza ciśnienie, które pozwala na zaistnienie ciągu w kominie wentylacyjnym, w wyniku czego dochodzi do wymiany powietrza w pomieszczeniach. Standardowo kratki wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej montuje się w kuchniach, łazienkach, garderobach i pralniach. W przypadku zabudowy jednorodzinnej kratki te najczęściej znajdują się w pomieszczeniach na najwyższym piętrze.

 

Wentylacja grawitacyjna nie zawsze okazuje się rozwiązaniem wystarczającym. Dlatego coraz częściej montuje się wentylacje grawitacyjną ze wspomaganiem lub wentylację mechaniczną. Zaletą wentylacji mechanicznej jest stała i równomierna praca niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Podobny efekt uzyskuje się poprzez wspomaganie wentylacji grawitacyjnej. Najczęściej przyjmuje ono postać nasad obrotowych montowanych u wylotu kanału wentylacyjnego, w obrębie komina. Nasady te są napędzane elektrycznie, przy czym napęd uruchamia się wyłącznie wówczas, gdy istnieje taka potrzeba. 

 

Ze wspomaganiem czy mechaniczna – zalety poszczególnych rodzajów wentylacji

Do podstawowych zalet wentylacji mechanicznej należy zapewnienie prawidłowego przepływu i wymiany powietrza w pomieszczeniach niezależnie od warunków atmosferycznych – dbają o to wspomniane wcześniej nasady obrotowe wyposażone w silniki elektryczne. Za wyborem wentylacji wspomaganej przemawia również relatywnie niska cena instalacji. Wentylacja mechaniczna odznacza się znacznie większą skutecznością, ale idzie w parze z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Czy w eksploatacji również jest droższa od wentylacji grawitacyjnej?

 

Wentylacja grawitacyjna wypycha powietrze z pomieszczeń wraz z wilgocią, dwutlenkiem węgla, niepożądanymi zapachami i… ciepłem. Wentylacja mechaniczna wyposażona w rekuperator zapewnia skuteczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym odzyskiem ciepła. Ciepło odzyskane z powietrza usuwanego z pomieszczenia jest następnie przekazywane do powietrza wtłaczanego do pomieszczenia, dzięki czemu możemy zachować komfort cieplny i wymianę powietrza na świeże nie ponosząc dodatkowych kosztów ogrzewania