Ile kosztuje utrzymanie elektrycznej pompy ciepła?

Na potrzeby naszych gospodarstw domowych wybieramy urządzenia o wysokiej klasie energooszczędności. Zależy nam na zapewnieniu komfortu życia, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji nieruchomości, przede wszystkim zaś nieustannie rosnących rachunków za prąd. Jednym z rozwiązań, które ma nam pomóc w oszczędzaniu energii oraz dbaniu o środowisko naturalne jest pompa ciepła. Ile prądu rzeczywiście zużywa pompa ciepła? Czy to rozwiązanie faktycznie sprawdzi się w naszym domu?

 

Wokół montażu i eksploatacji pomp ciepła narosło wiele mitów. Głównie dlatego, że jako potencjalni użytkownicy pomp ciepła jesteśmy skazani na posługiwanie się zróżnicowanymi kryteriami oceny efektywności grzewczej urządzenia, które skutecznie uniemożliwiają nam miarodajne porównanie urządzenia A i B różnych producentów, zwłaszcza jeśli ich oznaczenia wciąż stanowią dla nas zagadkę.

 

Parametry oceny efektywności pomp ciepła

Podczas oceny efektywności pomp ciepła producenci urządzeń operują parametrami, takimi jak:

- efektywność COP – współczynniki COP wskazuje, w jakim stopniu urządzenie grzewcze wykorzystuje ciepło pozyskane ze środowiska naturalnego w stosunku do zużytego prądu,

- współczynniki SCOP – współczynnik służący do całorocznej efektywności pracy pompy ciepła,

- współczynnik SPF – współczynnik służący do całorocznej efektywności pracy pompy ciepła, którego wartość uwzględnia zmienne w czasie warunki pracy pompy ciepła.

Ze względu na różnice, współczynnik SCOP i SPF mimo iż, teoretycznie określą ten sam parametr nie mogą być porównywane. W przypadku współczynnika SCOP nie bierze się bowiem pod uwagę zmiennych warunków pracy urządzenia, co może znacząco wpływać na ostateczną wartość parametru. 

Chcąc uzyskać orientacyjny szacunek rocznego zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła należy sprawdzić parametr określanym mianem średniej efektywności rocznej pompy ciepła.

 

Energooszczędne pompy ciepła

Nowoczesne, dobrej jakości pompy ciepła to urządzenia bardzo wydajne i energooszczędne. Wybrane modele posiadają klasę efektywności na poziomie 3,5 do 5,5, co oznacza, że z 1kWh pobranej energii pompa oddaje do układu grzewczego odpowiednio od 3,5 do 5,5 kWh energii cieplnej.

Obliczając koszt zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła można obliczyć korzystając z prostego wzoru:

 

zużycie energii elektrycznej = zapotrzebowanie na ciepło / średnioroczny współczynnik pompy ciepła

 

Zapotrzebowanie na ciepło jest tutaj kluczową wartością dla uzyskania miarodajnego wyniku, jest to  jednocześnie najbardziej indywidualny parametr, który zależy od czynników, takich jak tryb życia mieszkańców czy liczba osób przebywających w domu.